Gebed voor de Nieuwe Aarde
 


 


Dat elk wezen op aarde het goed heeft zonder dat de één de ander onderdrukt

Dat elk wezen op deze aarde de vrijheid heeft om zich te ontwikkelen

Dat elk wezen zich lichamelijk en geestelijk kan voeden

Dat elk wezen vrijheid heeft maar dat de vrijheid van de één de ander niet schaadt

Dat elk wezen verantwoordelijkheid heeft en deze zal dragen en ook  afleggen

Dat elk wezen niet gelijkaardig is maar wel gelijkwaardig

Dat elk wezen vanuit de verantwoordelijkheid moraliteit bepaalt

Dat elk wezen de verantwoordelijkheid draagt en aflegt over de aarde

Dat elk wezen er mag ‘zijn’

 

De uitgangspunten toe te passen
Met elkaar deze uitgangspunten te oefenen
Met elkaar voor onze verantwoordelijkheid te gaan staan
Op vele plaatsen Be plekken te maken
Op die plekken het organisatieraamwerk neer te zetten
Verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, je medemens, en de wereld
Er naar te streven dat in de toekomst Be niet meer nodig zal zijn
Het Blue Pin project neer te zetten
Lighthouses neer te zetten
Bij elke opbouwende organisatie aan te sluiten en ondersteunen
Samenwerking tussen diverse groeperingen te stimuleren
Een netwerk te creëren waarin een ieder kan werken
Elkaar te coachen
Te zijn