Een nieuw Vrouw-Man beeld
De Bevrijding van Vergeving
144 Kristallen Grid
Ezeltocht door Frankrijk
Experience Healing
Heart & Perception Training
Organic Building
A Breath With Rose
Radiantly Healthy
Prehistoric Cooking
Evangelie van Isis
Recyclus 2014
A Citizen's Economy
Filmmaker Agna Rudolph
Open Be Circle
Metaphysics of Sound
Trust in the present moment
Dancing for Peace / Earth Dance
Channel your own Heart
Changes in Medical Care
Relation Cosmos, Plant, Human,...
Magic and Beauty of Number
the Art of Being
Transformational Power of Conf...
the Future of Food
Opening Event
 


 
Zondag 10 november 2013

D e  C i r k e l  v a n  I s i s:
OP WEG NAAR EEN NIEUW VROUW- EN MANBEELD


Interactieve bijeenkomst voor vrouwen en mannen
onder leiding van Lauri Fransen                  

In het oude Egypte was Isis de naam van een godin. Nu zien wij hierin een symbool van het vrouwzijn in al haar aspecten: krachtig en tegelijk zacht, liefdevol en leidend. De cirkel is een werkvorm waarin we allen gelijkwaardig zijn en elkaar veilig kunnen ontmoeten. We nodigen je uit om dit te ervaren. In de Cirkel van Isis creëren we samen een heilige ruimte, waarin we verbonden zijn met elkaar en met de Oerkracht van het vrouwelijke. In deze sfeer kijken we naar wat ons bezighoudt. 
Het thema van deze dag is: Op weg naar een ander vrouw-en manbeeld. 
Onze opvoeding en cultuur hebben ons ideeën bijgebracht over wat vrouwzijn en vrouwelijkheid, manzijn en mannelijkheid er uit zouden moeten zien. Maar in deze nieuwe tijd komen we steeds vaker in botsing met deze  overtuigingen. Dit veroorzaakt niet zelden verwarring en identiteitsverlies. Wat we nodig hebben zijn nieuwe beelden en nieuwe inhouden. Wie of wat zijn we eigenlijk, als vrouw, als man? Gezamenlijk gaan we op zoek naar antwoorden. We beginnen met een korte geleide meditatie om onszelf af te stemmen op het centrum van de cirkel. Van daaruit spreken we over ons thema.  
Het Oervrouwelijke omhelst ook het mannelijke. Daarom zijn ook mannen welkom in deze cirkel.

Lauri Fransen is de auteur van “Het Evangelie van Isis”, waarin zij de geschiedenis van het vrouwbeeld door de eeuwen heen weergeeft en daarmee tevens het ontstaan van de christelijke gnostiek in een ander licht plaatst. Meer informatie hierover: http:/www.ama-terra.nl/ama/boek Na afloop van de bijeenkomst zal een gesigneerd exemplaar van het boek te koop zijn (€ 19,90).

Tijden:       11:00 tot ca. 15:00 uur.  
Zaal open: 10:30 uur   
Entree:      € 15 
Locatie: Be Foundation, Balletschool Carry Schomper, Gooierserf 384, 1276 KT Huizen
Neem je eigen lunchpakket mee, in de Balletschool is koffie, thee en soep verkrijgbaar.
Aanmelden: Carolina Schomper balletschoolcarry@planet.nl 035-5259699  

Wil je meer informatie bel Lauri: 024-3553992 en/of kijk op