Een nieuw Vrouw-Man beeld
De Bevrijding van Vergeving
144 Kristallen Grid
Ezeltocht door Frankrijk
Experience Healing
Heart & Perception Training
Organic Building
A Breath With Rose
Radiantly Healthy
Prehistoric Cooking
Evangelie van Isis
Recyclus 2014
A Citizen's Economy
Filmmaker Agna Rudolph
Open Be Circle
Metaphysics of Sound
Trust in the present moment
Dancing for Peace / Earth Dance
Channel your own Heart
Changes in Medical Care
Relation Cosmos, Plant, Human,...
Magic and Beauty of Number
the Art of Being
Transformational Power of Conf...
the Future of Food
Opening Event
 


 
Zondagmiddag 30 augustus 2009


13.00-17.00 uur in Huizen 

Het Evangelie van Isis,


de rol van het vrouwelijke 

bij het ontstaan van het Christendom

 een lezing door


Lauri Fransen 

 

 

 De religie, de spiritualiteit van een volk, van een cultuur, is een afspiegeling van de verhoudingen tussen vrouw en man. Als die verhouding verandert, verandert ook de religie. Het bestuderen van de geschiedenis is daarom van groot belang, omdat het laat zien dat het niet altijd zo geweest is als nu. In een ver verleden was het godsbeeld in de kern vrouwelijk, met het mannelijke als zoon en partner van de Grote Moeder. De invulling van de begrippen mannelijkheid en vrouwelijkheid was dan ook anders dan vandaag. Niet als polariteit, maar als aanvulling. Deze lezing gaat onder meer over: wat was de oorspronkelijke kracht van het vrouwelijke? En wat was de plaats van de man in die oude samenlevingen? Waarom en hoe is daar verandering in gekomen? En hoe kunnen we de verschillende samenlevingsmodellen herkennen?

Ook blijkt dat het vroege christendom – de gnostiek - sterk beïnvloed werd door de mysteriegodsdiensten, die rond het begin van onze jaartelling een belangrijke rol speelden in de landen rond de Middellandse Zee. Mysteries die voorkwamen uit de oude godinnenreligies – zoals die van de Egyptische Isis. Wat heeft dit voor betekenis voor onze tijd? Hoe kan het ons helpen om de polarisatie tussen vrouw en man om te zetten naar iets nieuws?

 

Na afloop van de lezing is een gesigneerd exemplaarvan haar boek bij de schrijfster te koop.(€19,50)

 

Lauri Fransen heeft vele reizen gemaakt naar het Middellandse Zeegebied, op zoek naar sporen van het goddelijk vrouwelijke. Ze heeft een praktijk voor zingevingscounselen in Nijmegen, waar ze mensen helpt met veranderingsprocessen. Meer informatie op haar website: www.ama-terra.nl  en weblog:http://zonnevrouw.ama-terra.nl

 

Carolina (Carry Schomper), die lange tijd heeft samengewerkt met Lauri Fransen in de tijd van de Isis-cirkel, zegt hierover: “Lauri heeft veel gedaan voor het bewustzijn van de vrouw, onder andere via haar mediamieke werk, waar ze de energie van Isis doorgaf. Nu is Lauri de historie ingedoken, wat geresulteerd heeft in het prachtige werk ‘Het Evangelie van ISIS’. Tijdens het lezen van dit boek wordt veel duidelijk over hoe de – door de tijd heen – veranderende rol van man en vrouw weerspiegeld werd en nog steeds wordt in religie en spiritualiteit. Isis en Osiris, Demeter en Dionysus, Jezus en Maria Magdalena, vormen hierbij belangrijk onderzoeksmateriaal. Ik vind de inhoud van een grote schoonheid en verbaas me in elk hoofdstuk over de wijsheid”.