Een nieuw Vrouw-Man beeld
De Bevrijding van Vergeving
144 Kristallen Grid
Ezeltocht door Frankrijk
Experience Healing
Heart & Perception Training
Organic Building
A Breath With Rose
Radiantly Healthy
Prehistoric Cooking
Evangelie van Isis
Recyclus 2014
A Citizen's Economy
Filmmaker Agna Rudolph
Open Be Circle
Metaphysics of Sound
Trust in the present moment
Dancing for Peace / Earth Dance
Channel your own Heart
Changes in Medical Care
Relation Cosmos, Plant, Human,...
Magic and Beauty of Number
the Art of Being
Transformational Power of Conf...
the Future of Food
Opening Event
 


 

In deze tijd van grote economische verschuivingen en nieuwe kansen neemt Be-Vriend Ilya Koopmans het initiatief ons te laten kennismaken met een natuurlijke economie, niet gericht op (vermeerdering van) geld maar op (behoefte van) mensen: 

                           Citizens-Multi-National CMN
                           www.cmn-lcc-international.com 


                            Hank Monrobey (NL)

is de Grondlegger en zal deze economie introduceren met een korte inleiding van Liesbeth Breur over de integrale benadering
van mannelijke en vrouwelijke principes binnen de CMN
www.cmn-lcc-international.com/dutch/inleiding.html


                             zondag 5 april
                             13.00-17.00 uur
                             in de Balletschool in Huizen
                             Entree Be Foundation €15
  


                          over Citizens-Multi-National

De CMN is in 1984 opgericht als macro-economisch research organisatie. Na jarenlang onderzoek en een aantal pilots, zijn we vanaf 2003 operationeel in Nederland. Onze boodschap dat het bankwezen geen stand zou kunnen houden, werd lange tijd niet gehoord. Door de huidige kredietkrisis wordt het voor velen duidelijk dat het huidige financiele systeem faalt. Desalniettemin zijn de inspanningen van regeringen wereldwijd er nog steeds op gericht zijn om het, volgens ons onhoudbare systeem, in stand te houden.

Mede vanwege de gevolgen van de kredietkrisis, merken wij een verhoogde interesse in onze activiteiten. Wij organiseren daarom sinds kort wekelijkse CMN Krediet Bevrijdings Feesten, op Landgoed Conferentieoord Morgenstern te Barchem. We hebben aanmeldingen uit verschillende regio's en sectoren in Nederland. (Biologische) boeren, (biologische/ecologische) bouwbedrijven, architekten, winkels, mogelijk de visserij, de binnenvaart, zorgboerderijen, kleine zelfstandigen en partikulieren. Ook zijn er kontakten met de permacultuur Nederland, Transition Towns en mensen en organisaties die zich bezighouden met ander woon- en werkomgevingen. Kortom: hoe gaan we in de toekomst met elkaar Samen Leven.

Het doel van onze Krediet Bevrijdings Feesten is enerzijds de economisch grondslagen van een natuurlijke economie neer te zetten, en uitleggen hoe er binnen de CMN economisch samengewerkt kan worden, en anderzijds om bedrijven, (maatschappelijke) organisaties, verschillende netwerken en doelgroepen met elkaar in kontakt te brengen, zodat kennis en ervaring gedeeld kan worden.

Om de huidige economie terug te brengen naar een natuurlijke economie, is kennis van de werking en methodiek essentieel om het gewenste doel te bereiken. Daarnaast is een verandering van ons (collectieve) bewustzijn nodig, dat de economie geen doel op zich is, maar een middel om onze samenleving en elkaar te dienen in onze doelstellingen.